Monday, 24/01/2022 - 17:32|
CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH

Góp phần duy trì và đảm bảo chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục, trong điều kiện việc dạy và học chuyển trạng thái hoạt động trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Vận động, huy động mọi nguồn lực trong nhà trường ủng hộ kinh phí, thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh chưa có và không có khả năng mua thiết bị học tập trực tuyến. Trước mắt, ưu tiên học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.

Ngày ban hành:
30/09/2021
Ngày hiệu lực:
30/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Điều 1. Thành lập Ban Vận động quyên góp ủng hộ trang thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THPT Phan Chu Trinh, gồm các ông (bà) có tên theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Ban Vận động có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện việc vận động, quyên góp, tiếp nhận, điều phối kinh phí, hiện vật quyên góp bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đúng quy định và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Lãnh đạo nhà trường, Chủ tịch Công đoàn nhà trường và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Ngày ban hành:
30/09/2021
Ngày hiệu lực:
30/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Trường THPT Phan Chu Trinh thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh những dấu hiệu vi phạm pháp luật và tiêu cực trong hoạt động giáo dục đào tạo của nhà trường như sau:

Lãnh đạo phụ trách: ông Phan Văn Tùng, Hiệu trưởng

Số điện thoại di động: 0949189247 hoặc 0976166682

          Email: pvtung.thpt.pctrinh@phuyen.edu.vn

Ngày ban hành:
21/09/2021
Ngày hiệu lực:
21/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tổ chức Đảng, Đoàn thể - Chi bộ có 31 đảng viên, Chi uỷ có 05 đồng chí. - Công đoàn có 71 công đoàn viên, BCH Công đoàn có 5 người. - Tổng số Đoàn viên: 626, trong đó 24 đoàn viên giáo viên. Tổng số Chi đoàn: 30 (Trong đó: Chi đoàn học sinh là 29 – Chi đoàn GV là 1). Số lượng Ban Chấp hành Đoàn trường là 15.

Ngày ban hành:
18/09/2021
Ngày hiệu lực:
18/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, sáng tạo kĩ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức của các môn học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học; đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh; thúc đẩy giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

Tăng cường giáo dục tích hợp khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học trong giáo dục phổ thông theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Ngày ban hành:
14/09/2021
Ngày hiệu lực:
14/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19; đồng thời đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe, tư vấn, phòng, chống dịch bệnh, bệnh học đường và các bệnh không lây nhiễm đối với học sinh, tích cực triển khai công tác bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, phấn đấu 100% học sinh tham gia BHYT.

Ngày ban hành:
09/09/2021
Ngày hiệu lực:
09/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/07/2021
Ngày hiệu lực:
01/07/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/06/2021
Ngày hiệu lực:
24/06/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/06/2021
Ngày hiệu lực:
18/06/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tin đọc nhiều