Monday, 24/01/2022 - 17:57|
CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH

Tuyển chọn được đội dự tuyển học sinh giỏi có chất lượng, từng bước nâng cao kết quả các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

Phát huy nội lực trong đội ngũ giáo viên nhà trường, tạo điều kiện giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thông qua việc tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi.

Tuyển chọn được đội dự tuyển học sinh giỏi có chất lượng, từng bước nâng cao kết quả các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

Phát huy nội lực trong đội ngũ giáo viên nhà trường, tạo điều kiện giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thông qua việc tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi.

Ngày ban hành:
06/10/2021
Ngày hiệu lực:
06/10/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chuyên môn của nhà trường bảo đảm yêu cầu thực hiện đầy đủ Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường. Triển khai thực hiện năm học an toàn, sẵn sàng chuyển sang trạng thái giáo dục thích ứng, giảm thiểu ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 và các yếu tố bất thường ảnh hưởng đến việc thực hiện công việc giáo dục của nhà trường.

Xây dựng các kịch bản dạy học ứng phó với từng tình hình dịch bệnh khác nhau, đảm bảo hoàn thành chương trình năm học chất lượng, hiệu quả.

Ngày ban hành:
01/10/2021
Ngày hiệu lực:
01/10/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Góp phần duy trì và đảm bảo chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục, trong điều kiện việc dạy và học chuyển trạng thái hoạt động trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Vận động, huy động mọi nguồn lực trong nhà trường ủng hộ kinh phí, thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh chưa có và không có khả năng mua thiết bị học tập trực tuyến. Trước mắt, ưu tiên học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.

Ngày ban hành:
30/09/2021
Ngày hiệu lực:
30/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Điều 1. Thành lập Ban Vận động quyên góp ủng hộ trang thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THPT Phan Chu Trinh, gồm các ông (bà) có tên theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Ban Vận động có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện việc vận động, quyên góp, tiếp nhận, điều phối kinh phí, hiện vật quyên góp bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đúng quy định và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Lãnh đạo nhà trường, Chủ tịch Công đoàn nhà trường và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Ngày ban hành:
30/09/2021
Ngày hiệu lực:
30/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Góp phần duy trì và đảm bảo chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục, trong điều kiện việc dạy và học chuyển trạng thái hoạt động trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Vận động, huy động mọi nguồn lực trong nhà trường ủng hộ kinh phí, thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh chưa có và không có khả năng mua thiết bị học tập trực tuyến. Trước mắt, ưu tiên học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.

Ngày ban hành:
30/09/2021
Ngày hiệu lực:
30/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tin đọc nhiều