Thứ tư, 13/11/2019 - 19:29|
CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH

Điều 1. Thành lập Ban quản trị và biên tập Trang thông tin điện tử (Website) của trường THPT Phan Chu Trinh, với tên miền và địa chỉ truy cập của Website là: http://phanchutrinh.phuyen.edu.vn gồm các ông bà có tên:(theo danh sách đính kèm )

Ngày ban hành:
02/11/2019
Ngày hiệu lực:
02/11/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/05/2019
Ngày hiệu lực:
27/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/05/2019
Ngày hiệu lực:
27/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/10/2017
Ngày hiệu lực:
07/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/10/2017
Ngày hiệu lực:
04/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/10/2017
Ngày hiệu lực:
02/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực