Thursday, 21/11/2019 - 01:57|
CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 -2018

- Căn cứ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2017-2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên; - Căn cứ kế hoạch và nhiệm vụ chuyên môn năm học 2017-2018 của trường THPT Phan Chu Trinh; - Căn cứ kết quả đạt được của học sinh trong năm học 2016-2017 và tình hình thực tế; Trường THPT Phan Chu Trinh xây dựng kế hoạch Tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp trường năm học 2017 – 2018 như¬ sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
         - Động viên, khuyến khích đội ngũ giáo viên và học sinh phát huy năng lực sáng tạo trong dạy và học; góp phần cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.
         - Phát hiện được học sinh có năng khiếu ở các môn học, tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển tham gia dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cao hơn.
         - Đảm bảo an toàn, nghiêm túc, chính xác, khách quan, công bằng, chống tiêu cực và bệnh thành tích.
II. TỔ CHỨC KỲ THI
1. Môn thi
         Tổ chức thi chọn học sinh giỏi cấp trường đối với học sinh đang học các lớp 11;12, năm học 2017-2018 ở  9 môn: Ngữ Văn, Toán học, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tin học.
2. Đối tượng và điều kiện dự thi
  – Học sinh đang học lớp 12; 11 năm học 2017-2018, đạt kết quả xếp loại năm học 2016-2017  như sau : 
            + Hạnh kiểm: Tốt, Khá. 
            + Học lực: Giỏi, Khá
+ Điểm TB môn dự thi: Đạt từ 7,0 trở lên.
      Lưu ý: Mỗi học sinh chỉ được đăng ký dự thi 01 môn (theo nguyện vọng đăng ký của học sinh).
3. Đăng ký dự thi
-  Nhà trường sẽ phát mẫu đăng ký tới học sinh qua giáo viên chủ nhiệm.
-  Hạn nộp danh sách: Thứ hai (11/9/2017) cho Văn thư.
4. Hình thức thi, chương trình và nội dung thi
- Hình thức thi: Tự luận theo thang điểm 20.
- Nội dung thi trong phạm vi chương trình giáo dục phổ thông lớp 10; 11 có nâng cao
tính đến thời điểm tổ chức thi.
- Tổ trưởng chuyên môn phân công giáo viên ra đề và gửi đề đúng thời hạn, đảm bảo bảo mật đề thi đúng quy định.
    Lưu ý:  - GV được phân công ra đề, sau khi hoàn thành đề: Bản in của  đề thi phải bỏ vào phong bì dán kín và ký niêm phong nộp cho Hiệu trưởng chậm nhất Sáng ngày thứ hai 11/9/2017.
               - GV ra đề gửi đề và đáp án để đưa lên trang Web của trường từ ngày 15/9/2017 theo địa chỉ: chithong5@gmail.com  
5. Ngày thi
Ngày thi Thời gian
làm bài
Giờ
phát đề thi
Giờ bắt đầu
làm bài
Giờ bắt đầu
thu bài
Chiều Thứ 5
14/9/2017
180 phút 13 giờ 55 14 giờ 00 17 giờ 00
 
III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG
1.     Cơ cấu giải
         - Căn cứ vào kết quả điểm thi, nhà trường xét trao giải từ cao xuống thấp theo thứ tự giải Nhất,Nhì, Ba, và các giải Khuyến khích theo từng  môn thi
        Về công nhận học sinh đạt giải:
            · Giải nhất:                 Điểm bài thi đạt từ 80% của điểm tối đa.
            · Giải nhì:                   Điểm bài thi đạt từ 70% của  điểm tối đa.
            · Giải Ba:                   Điểm bài thi đạt từ 60% của điểm tối đa.
            · Giải khuyến khích:  Điểm bài thi đạt từ 50% của điểm  tối đa.
2.     Khen thưởng
         - Mỗi học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích được Hiệu trưởng cấp  giấy chứng nhận học sinh giỏi và trao phần thưởng cho các em sau khi công bố chính thức.
 
            Trên đây là kế hoạch thi học sinh giỏi cấp trường khối 12 năm học 2017 -2018. Đề nghị Tổ trường chuyên môn, Giáo viên chủ nhiệm khối 11; 12 và các bộ phận có liên quan triển khai kịp thời để đảm bảo kế hoạch chung, đồng thời động viên các em đăng ký dự thi, nhắc nhở các em ôn tập tốt để đạt kết quả cao.
                                                                        
   Nơi nhận                                                                           KT. HIỆU TRƯỞNG
- BGH (chỉ đạo);                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- TTCM & GVCN 11; 12 (t/h);                                             (Đã ký và đóng dấu)
- Website trường;                                                                      
- Lưu VT.                                                                               Phan Văn Tùng        
 
Tác giả: PCT:
Nguồn: phanchutrinhphuyen.edu.vn
Bài tin liên quan