Tuesday, 12/11/2019 - 08:08|
CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH

KẾ HOẠCH ÔN TẬP, KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học 2016 – 2017

Thực hiện kế hoạch số 141/SGDĐT-KTKĐCLGD V/v hướng dẫn tổ chức kiểm tra tập trung học kỳ II khối lớp10; 11 và kế hoạch số 142/SGDĐT-KTKĐCLGD V/v hướng dẫn tổ chức thi khảo sát năng lực học sinh lớp 12 năm học 2016-2017 của SGD-ĐT Phú Yên; Căn cứ khung thời gian và kế hoạch năm học 2016-2017 của SGD-ĐT Phú Yên; Trường THPT Phan Chu Trinh xây dựng kế họach tổ chức ôn tập và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trong học kỳ II, năm học 2016 -2017 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Thực hiện chủ trương đổi mới kiểm tra, đánh giá quá trình học tập của học sinh và chủ trương về quản lý điểm các bài kiểm tra định kỳ.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
      1) Tổ chức ôn tập, kiểm tra:
            1.1.Kiểm tra tập trung :
            Khối lớp 10: Kiểm tra tập trung 06 môn gồm Lịch sử, GDCD, Địa lý (sử dụng bộ đề kiểm tra trên ngân hàng đề thi điện tử cấp tỉnh) và Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (Tổ chuyên môn ra đề).
            Khối lớp 11: Kiểm tra tập trung 06 môn gồm Vật lí, Hóa học, Sinh học (sử dụng bộ đề kiểm tra trên ngân hàng đề thi điện tử cấp tỉnh) và Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (Tổ chuyên môn ra đề).
            Khối lớp 12: Kiểm tra tập trung 03 môn gồm Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (Tổ chuyên môn ra đề).
            1.2. Giới hạn chương trình:
- Nội dung đề kiểm tra chủ yếu thuộc chương trình học kì II, tính đến hết tuần thứ 32 (đối với các môn thi tập trung) và tính đến hết tuần thứ 31(đối với các môn thi không tập trung)
      1.3. Ôn tập kiểm tra:
Đối với các môn thi tập trung, tổ chức ôn tập trong tuần 32 và 33 (từ ngày 24/4/2017 đến 03/5/2017) sẽ thực hiện nội dung ôn tập (đảo tiết) để ôn tập cho phù hợp với lịch thi. Riêng các môn có số tiết ôn tập nhiều hơn số tiết dạy/tuần, cần tổ chức ôn tập sớm hơn, nhằm đảm bảo thực hiện đủ số tiết ôn tập trước khi kiểm tra.
Đối với các môn thi không tập trung: giáo viên căn cứ tiết ôn tập trong PPCT và lịch kiểm tra HK II để ôn tập, dựa trên đề cương ôn tập của Tổ, giáo viên tự ra đề và tổ chức kiểm tra tại lớp trong tuần 32 và 33 (Từ ngày 24/4 đến ngày 03/5).
Tổ trưởng chuyên môn căn cứ lịch kiểm tra của nhà trường để chỉ đạo dạy bù và ôn tập.
      1.4. Đề cương ôn tập: Các tổ chuyên môn họp Tổ thống nhất chung đề cương. Đề cương phải cụ thể và có tính định hướng ôn tập cho học sinh. Riêng các môn Sở giáo dục ra đề nhà trường sẽ thông báo kịp thời khi có đề cương của Sở giáo dục gửi về.
      1.5. Hình thức đề kiểm tra:
      Khối lớp 10Các môn
Khối lớp 11Các mônVật lí, Sinh học
      Khối lớp 12: Môn Ngữ văn kiểm tra theo hình thức tự luận, các môn Toán, Tiếng Anh kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm.
Các môn còn lại do Tổ chuyên môn thống nhất đề cương và hình thức ra đề kiểm tra như học kỳ 1.
      1.6. Lịch kiểm tra tập trung: Tổ chức kiểm tra tập trung trong 03 ngày 04, 05 và 06/5/2017 (Tuần 33) và 02 ngày 10;11/5/2017 (Tuần 34).
- Lịch và thời gian làm bài kiểm tra như sau:
* Đợt 1 : Kiểm tra học kỳ 2
Ngày
kiểm tra
Buổi Khối lớp Môn Hình thức
kiểm tra
Thời gian làm bài Giờ
phát đề
Giờ bắt đầu
 làm bài
Giờ thu bài Ghi chú
04/5/2017
(Thứ năm)
 
Chiều
 
11
12
Ngữ văn Tự luận 90 phút 15 giờ 45 15 giờ 50 17 giờ 20  
05/5/2017
(Thứ sáu )
Sáng 10 Lịch sử Tự luận 45 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 8 giờ 15  
GDCD Tự luận 45 phút 8 giờ 55 9 giờ 00 9 giờ 45  
Tiếng Anh TL +TN 45 phút 10 giờ 00 10 giờ 05 10 giờ 50  
Chiều 11 Vật lí Trắc nghiệm 45 phút 13 giờ 25 13 giờ 30 14 giờ 15  
Hóa học TL +TN 45 phút 14 giờ 55 15 giờ 00 15 giờ 45  
Tiếng Anh TL +TN 45 phút 16 giờ 00 16 giờ 05 16 giờ 50  
06/5/2017
(Thứ bảy)
Sáng 10 Địa lí Tự luận 45 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 8 giờ 15  
Ngữ văn Tự luận 90 phút 8 giờ 40 8 giờ 45 10 giờ 15  
Chiều 11 Sinh học Trắc nghiệm 45 phút 13 giờ 25 13 giờ 30 14 giờ 15  
12 Toán Trắc nghiệm 90 phút 14 giờ 25 14 giờ 30 16 giờ 00  
Tiếng Anh Trắc nghiệm 45 phút 16 giờ 20 16 giờ 25 17 giờ 10  
   
* Đợt 2 : Thi khảo sát năng lực lớp 12 và Kiểm tra học kỳ 2 (Toán 10; 11)
Ngày
kiểm tra
Buổi Khối lớp Môn Hình thức
kiểm tra
Thời gian làm bài Giờ
phát đề
Giờ bắt đầu
 làm bài
Giờ thu bài Ghi chú
10/5/2017
(Thứ tư)
Sáng 12 Ngữ văn Tự luận 120 phút 7 giờ 30 7 giờ 35 9 giờ 35 KSNL
Chiều 12 Toán Trắc nghiệm 90 phút 13 giờ 20 13 giờ 30 15 giờ 00 KSNL
Tiếng Anh Trắc nghiệm 60 phút 15 giờ 20 15 giờ 30 16 giờ 30 KSNL
11/5/2017
(Thứ năm)
Sáng 12 Vật lí Trắc nghiệm 50 phút 7 giờ 30 7 giờ 40 8 giờ 30 KSNL
Hóa học Trắc nghiệm 50 phút 8 giờ 40 8 giờ 50 9 giờ 40 KSNL
Sinh học Trắc nghiệm 50 phút 9 giờ 50 10 giờ 00 10 giờ 50 KSNL
10 Toán Tự luận 90 phút 7 giờ 30 7 giờ 35 9 giờ 05 KT HK2
Chiều 12 Lịch sử Trắc nghiệm 50 phút 13 giờ 20 13 giờ 30 14 giờ 20 KSNL
Địa lí Trắc nghiệm 50 phút 14 giờ 30 14 giờ 40 15 giờ 30 KSNL
GDCD Trắc nghiệm 50 phút 15 giờ 40 15 giờ 50 16 giờ 40 KSNL
11 Toán Tự luận 90 phút 13 giờ 20 13 giờ 25 14 giờ 55 KT HK2
      * Chấm thi:
- Đối với các môn kiểm tra tập trung và thi khảo sát năng lực do Sở giáo dục ra đề BGH giao bài cho TTCM phân công chấm bài theo phòng, có biên bản phân công chấm thi gửi lại cho BGH. Tổ thư ký nhập điểm trên hệ thống SMAS.
- Đối với các môn kiểm tra tập trung do Tổ chuyên môn ra đề, Tổ trưởng giao bài cho giáo viên dạy lớp đó tự chấm.
- Số phòng thi (dự kiến):
Khối lớp 10: 14 phòng (khoảng 34->35 HS/Phòng)
Khối lớp 11: 12 phòng (khoảng 33->34HS/Phòng)
Khối lớp 12: 14 phòng (khoảng 24->25HS/Phòng)
- Do điều kiện CSVC của nhà trường nên riêng môn Ngữ văn lớp 12 kiểm tra HK2 vào chiều thứ năm (04/5/2017) học sinh kiểm tra theo lớp.
  1. Lịch thi nghề phổ thông dành cho học sinh khối 11:
- Từ ngày 23/4/2017 đến ngày 26/4/2017:  theo lịch thi của SGD.
III) Dự kiến các mốc thời gian hoàn thành theo kế hoạch:  
       1) Khối 12:
- Ngày 13/5:GVBM hoàn thành điểm trên SMAS. GVCN xếp loại hạnh kiểm học sinh tại lớp.
- Ngày  18/5 (thứ năm): Lúc 15giờ 40, họp xét hạnh kiểm học sinh tại Phòng 22.         
- Ngày 15 đến 20/05: GVBM vào điểm và ký học bạ tại phòng HĐ, vào điểm ở sổ điểm chính.     
- Ngày 22/5 đến 24/5: GVCN hoàn thành đầy đủ các thông tin trên SMAS, hoàn thành học bạ HS.
- Ngày 25 đến 26/5: BGH ký học bạ HS.
- Ngày 27/5: Kiểm tra Hồ sơ thi của học sinh (lần cuối), lúc 14 giờ tại P22.
      2) Khối 10 và 11:
- Ngày 16/5:GVBM hoàn thành điểm trên SMAS. GVCN xếp loại hạnh kiểm học sinh tại lớp.
- Ngày  18/5 (thứ năm): Lúc 15giờ 40, họp xét hạnh kiểm học sinh tại Phòng 22.         
- Ngày 19 đến 25/5: GVBM vào điểm và ký học bạ tại phòng HĐ, vào điểm ở sổ điểm chính.    
- Ngày 27/5: GVCN hoàn thành đầy đủ các thông tin trên SMAS, hoàn thành sổ điểm chính và học bạ HS.
- Ngày kết thúc học kỳ II: 27/5/2017
- Tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh khối 12 (chiều 27/5: Từ 16h30 đến 18h30)
- Ngày 29/5/2016: Bế giảng năm học.
- Tổ chức cho HS khối 10 và 11 thi lại: Từ ngày 05 đến ngày 10/6/2017 (Có kế hoạch riêng)
- Tổ chức ôn thi THPT quốc gia cho HS khối 12 (đợt 2): Từ ngày 30/5 đến 17/6 (Có TKB sau)
       3) Tổ trưởng chuyên môn:
      - Hoàn thành kiểm tra nội bộ trường học, hoàn thành dữ liệu phân công chuyên môn của giáo viên trên phần mềm PCCM. Tổng hợp thừa giờ của giáo viên trong Tổ hạn cuối là ngày 18/5/2017.
      - Các Tổ tự lên kế hoạch kiểm tra hồ sơ chuyên môn của tổ mình.
      - Ngày 25/5: các Tổ họp xét thi đua sau tiết 3, chiều thứ năm.
      - Ngày 31/5: Lúc 14h, họp xét thi đua toàn trường tại phòng họp.
         Tổ trưởng gửi lại Thầy Tùng bảng tổng hợp giờ lao động cả năm của giáo viên, bảng tổng kết năm học của Tổ, biên bản kiểm tra Hồ sơ chuyên môn, ma trận và đáp án đề kiểm tra HKII
( trừ các môn do SGD ra đề) vào ngày 02/6/2017.
          Trên đây là kế hoạch ôn tập và kiểm tra học kỳ II năm học 2016-2017, nếu có thay đổi BGH sẽ có thông báo sau.
 
Nơi nhận:                                                                             KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- BGH.                                                                                   (Đã ký và đóng dấu)
- CĐ, ĐTN                                                                                                      
-Tổ trưởng CM                                                                                         
- Lưu Văn thư                                                                        Phan Văn Tùng                                     
- Website trường
Tác giả: PCT
Nguồn: phanchutrinhphuyen.edu.vn
Bài tin liên quan