Friday, 05/03/2021 - 13:52|
CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI GIẢI TOÁN, VẬT LÝ VÀ TIẾNG ANH TRÊN INTERNET NĂM HỌC 2016 – 2017

– Căn cứ công văn số 815 /SGDĐT-GDTrH, ngày 26/9/2016 V/v hướng dẫn cuộc thi giảiToán và Vật lý trên internet năm học 2016-2017 của Sở giáo dục và Đào tạo Phú Yên; – Căn cứ  công văn số 807 /SGDĐT-GDTrH, ngày 22/9/2016 V/v hướng dẫn tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên internet năm học 2016-2017 của Sở giáo dục và Đào tạo Phú Yên;  – Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường, trường THPT Phan Chu Trinh xây dựng kếhoạch tổ chức thi giải Toán, Vật Lý và Tiếng Anh trên Internet năm học 2016- 2017 như sau:
I.  MỤC ĐÍCH CUỘC THI
            Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy và học tại các trường phổ thông.
            Tạo sân chơi trực tuyến môn Toán, Vật Lý và Tiếng Anh cho học sinh phổ thông.
            Tạo điều kiện cho học sinh làm quen và sử dụng Internet như là một phương thức học tập.
            Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh giao lưu, học tập.
II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI  Học sinh lớp 10, 11, 12
III. LỊCH TỔ CHỨC CUỘC THI CÁC CẤP:
1. Thi Toán bằng tiếng Việt
            Đăng kí tham gia:
            Đăng kí thành viên trên website: www.violympic.vn ; www.ioe.vn (xem phần hướng dẫn trên website). Học sinh cần đăng kí đúng các thông tin: Họ và tên; địa chỉ lớp; trường; thị xã; tỉnh. Học sinh đăng kí vào khối lớp nào thì chỉ được thi ở khối lớp đó.
Lịch thi các cấp:
TT Cấp Vòng thi Khối thi Thời gian tổ chức thi
1 Trường 10 10 đến 12 8h00 đến 17h00 Từ ngày 19/12 đến 24/12/2016
11 10 đến 12 8h00 đến 17h00 Từ ngày 26/12 đến 31/12/2016
12 10 đến 12 8h00 đến 17h00 Từ ngày 03/01/2017 đến 07/01/2017
2 Tỉnh 17 11; 12 15h30 – 16h30 10/3/2017
3 Quốc gia 19 12 10h00 – 11h00 14/4/2017
2. Thi Vật Lý:
Đăng kí tham gia
Học sinh đăng kí thành viên trên website: www.violympic.vn; http://math.violympic.vn hoặc http://vatli.violympic.vn (xem phần hướng dẫn trên website).
 Lịch thi các cấp:.
TT Cấp Vòng thi Khối thi Thời gian tổ chức thi
1 Trường 7 10 đến 12 8h00 đến 17h00 Từ ngày 19/12 đến 30/12/2016
2 Tỉnh 9 12 14h00 – 15h00 08/3/2017
3 Quốc gia 10 12 15h30 – 16h30 14/4/2017
3. Thi Olympic Tiếng Anh
            Đăng kí tham gia:
            Đăng kí thành viên trên website: www.violympic.vn ; www.ioe.vn (xem phần hướng dẫn trên website). Học sinh cần đăng kí đúng các thông tin: Họ và tên; địa chỉ lớp; trường; thị xã; tỉnh. Học sinh đăng kí vào khối lớp nào thì chỉ được thi ở khối lớp đó.
            Để tham gia vòng thi cấp trường, học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 20.
            Để tham gia vòng thi cấp tỉnh, học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 25.
            Để tham gia vòng thi cấp toàn quốc, học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 30.
Lịch thi các cấp:
TT Cấp Khối thi Thời gian tổ chức thi
1 Trường 10 9h00 đến 9h30 Từ ngày 14/01/2017 đến 15/01/2017
11 16h00 đến 16h30 Từ ngày 14/01/2017 đến 15/01/2017
12 17h00 đến 17h30 Từ ngày 14/01/2017 đến 15/01/2017
2 Tỉnh 10 9h00 đến 9h30  hoặc
15h đến 15h30
Từ ngày 04/3/2017 đến 05/3/2017
11 10h00 đến 10h30    hoặc
16h đến 16h30
3 Toàn quốc 11 8h00 đến 8h30 15/4/2017
 
IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN
-  Thầy Tô Văn Trí – Hiệu trưởng: Trưởng ban – Chỉ đạo chung.
-  Thầy Phan Văn Tùng– Phó Hiệu trưởng: Phó ban – Tổ chức thực hiện kế hoạch.
-  Tổ trưởng chuyên môn  các tổ  Toán, Vật Lý, Tiếng Anh: Theo dõi, chỉ đạo giáo viên trong tổ đôn đốc, động viên học sinh tham gia; phối hợp BGH tổ chức kì thi cấp trường.
-  Giáo viên bộ môn Toán, Vật Lý, Tiếng Anh và giáo viên chủ nhiệm các lớp: Theo dõi việc tham gia thi của học sinh lớp đang giảng dạy, lớp chủ nhiệm để có sự giúp đỡ, động viên, đôn đốc kịp thời việc tham gia thi của học sinh.
-  Đoàn trường và các bộ phận khác trong nhà trường: Phối hợp với lãnh đạo nhà trường trong việc tổ chức thi và theo dõi học sinh tham gia các vòng tự luyện.
            Nhận được kế hoạch này, yêu cầu toàn thể giáo viên, học sinh và các bộ phận liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện
Tác giả: PCT
Nguồn: phanchutrinhphuyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều