Tuesday, 02/03/2021 - 05:06|
CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH

KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp trường, năm học 2017-2018

Căn cứ Kế hoạch số 200 /KH-SGDĐT ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên về “ Tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh lần thứ 5, năm học 2017-2018”; Trường THPT Phan Chu Trinh phối hợp với Đoàn Trường xây dựng kế hoạch triển khai cho học sinh toàn trường tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp trường năm học 2017-2018” như sau:
I.Mục đích, yêu cầu:
- Khuyến khích học sinh NCKH; sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức của các môn học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.
- Góp phần đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy học; đổi mới hình hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh;  thúc đẩy giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng dạy học.
- Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.
- Tạo cơ hội để học sinh giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế. 
II.Đối tượng dự thi:
-  Tất cả học sinh trong trường. 
-  Học sinh có thể tham gia dự thi dưới hình thức cá nhân hoặc nhóm (mỗi nhóm không quá 2 em). Mỗi nhóm hoặc cá nhân dự thi có thể có người đỡ đầu, hướng dẫn NC (do nhóm mời).
III. Nội dung cuộc thi:
- Người dự thi đưa ra những ý tưởng sáng tạo, sáng kiến hoặc giải pháp khoa học có ý nghĩa lý thuyết hoặc ứng dụng thực tiễn thuộc các lĩnh vực khoa học.
- Gồm 22 lĩnh vực:
STT LĨNH VỰC LĨNH VỰC CHUYÊN SÂU
1 Khoa học Động vật Hành vi; Tế bào; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và di truyền; Dinh dưỡng và tăng trưởng; Sinh lí; Hệ thống và tiến hóa;…
2 Khoa học Xã hội & Hành vi Điều dưỡng và phát triển; tâm lí; Tâm lí nhận thức; Tâm lí xã hội và xã hội học;…
3 Hóa sinh Hóa –Sinh phân tích; Hóa –Sinh tổng hợp; Hóa –Sinh-Y; Hóa-Sinh-Cấu trúc;…
4 Y sinh và khoa học sức khỏe Chẩn đoán; Điều trị; Phát triển và thử nghiệm dược liệu; Dịch tể học; Dinh dưỡng; Sinh lí học và bệnh lí học;..
5 Kỹ thuật Y sinh Vật liệu y sinh; cơ chế sinh học; Thiết bị y sinh; kỹ thuật tế bào và môn; sinh học tổng hợp
6 Sinh học tế bào và phân tử Sinh lí tế bào; Gen; Miễn dịch; Sinh học phân tử; Sinh học thần kinh;…
7 Hóa học Hóa phân tích; Hóa học trên máy tính; Hóa môi trường; Hóa vô cơ; Hóa vật liệu; Hóa hữu cơ; Hóa lý;…
8 Sinh học trên máy tính và Sinh _Tin Kỹ thuật Y sinh; Dược lí trên máy tính; sinh học mô hình trên máy tính; Tiến hóa sinh học trên máy tính; Hoa học thần kinh trên máy tính; Gen;…
9 Khoa học trái đất và môi trường Khí quyển; khí hậu; Ảnh hưởng của môi trường lên hệ sinh thái; Địa chất; Nước;….
10 Hệ thống nhúng Vi điều khiển; Giao tiếp mạng và dữ liệu; Quang học; Cảm biến; Gia công tín hiệu;…
11 Năng lượng: Hóa học Nhiên liệu thay thế; Năng lượng hóa thạch; Phát triển nhiên liệu tế bào và Pin; Vật liệu năng lượng mặt trời;
12 Năng lượng: Vật lí Năng lượng thủy điện; năng lượng hạt nhân; Năng lượng mặt trời; Năng lượng nhiệt; Năng lượng gió;…
13 Kĩ thuật cơ khí Kĩ thuật hàng không và vũ trụ; kí thuật dân dụng; Cơ khí trên máy tính; Lý thuyết điều khiển; Hệ thống vận tải mặt đất; kĩ thuật gia công công nghiệp; Kĩ thuật cơ khí; Hệ thống hàng hải;…
14 Kĩ thuật môi trường Xử lí môi trường bằng phương pháp sinh học; khai thác đất; Kiểm soát ô nhiễm; Quản lí chất thải và tái sử dụng; Quản lí nguồn nước; …
15 Khoa học vật liệu Vật liệu sinh học; Gốm và thủy tinh; Vật liệu Composite; Lý thuyết và tính toán; Vật liệu điện từ; Quang và từ; Vật liệu nano; Polime;…
16 Toán học Đại số; Phân tích; Rời rạc; Lý thuyết Game và Graph; Hình học và Tô pô; Lý thuyết số; Xác suất và thống kê; …
17 Vi sinh Vi trùng và kháng sinh; Vi trùng ứng dụng; Vi khuẩn; Vi sinh môi trường; Kháng sinh tổng hợp; Vi rút;…
18 Vật lí và thiên văn Thiên văn học và vũ trụ học; Vật lí nguyên tử, phân tử và quang học; Lý- Sinh; Vật lí trên máy tính; Vật lí thiên văn; Vật liệu đo; Từ, Điện từ và Plasma; Cơ học; Vật lí hạt cơ bản và hạt nhân; Quang học; La-de; Thu phát sóng điện từ; Lượng tử máy tính; Vật lí lý thuyết.
19 Khoa học thực vật Nông nghiệp; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và sinh sản; Tăng trưởng và phát triển; Bệnh lí thực vật; Sinh lí thực vật; Hệ thống và tiến hóa;…
20 Rô bốt và máy thông minh Máy sinh học; Lý thuyết điều khiển; Rô bốt động lực;..
21 Phần mềm hệ thống Thuật toán; An ninh máy tính; Cơ sở dữ liệu; Hệ điều hành; Ngôn ngữ lập trình;…
22 Y học chuyển dịch Khám bệnh và chẩn đoán; phòng bệnh; Điều trị; kỉểm định thuốc; Nghiên cứu tiền lâm sàng,..
 
IV. Ban tổ chức hội thi :
  Hiệu trưởng sẽ ra Quyết định thành lập Ban tổ chức, Hội đồng thẩm định khoa học, Hội đồng giám khảo của cuộc thi cấp cơ sở.
V. Tổ chức và hình thức dự thi:
1.) Vòng sơ khảo:
a) Hình thức: Ý tưởng dự thi được trình bày bằng văn bản: đánh máy một mặt (khổ giấy A4, font chữ 14, kiểu Times New Roman); ngôn ngữ thể hiện là tiếng Việt và một phiếu đăng ký dự thi         
b) Hồ sơ dự thi  bao gồm:
  - Phiếu đăng ký dự thi.
  - Đề tài:
  + Tên đề tài
  + Đặt vấn đề (nêu rõ thực trạng, mục đích, ý nghĩa của ý tưởng);
  + Nội dung của ý tưởng;
  + Giải pháp thực hiện;
  + Hiệu quả kinh tế - xã hội;
  + Dự trù kinh phí
  + Kết luận.
  + Phần phụ lục và cam kết không vi phạm bản quyền của tác giả khác.
2.Vòng chung khảo:
  - Ban tổ chức hội thi cấp Trường xét duyệt và chọn các đề tài có chất lượng tham gia hội thi cấp Trường.  
 - Kinh phí hỗ trợ của nhà trường (không quá 200.000 đồng/ một đề tài đã được xét duyệt qua vòng sơ khảo).
 - Nội dung cuộc thi bao gồm:
  + Trình bày báo cáo: Thể hiện ý tưởng một cách khoa học, hợp lý, rõ ràng, mạch lạc; văn phong dễ hiểu, sinh động, hấp dẫn. Thời gian trình bày không quá 15 phút. 
  + Trình bày sản phẩm dự thi.
3. Các quy định khác:
- Nội dung đưa ra phải là những ý tưởng mới, không sao chép của người khác.Ban tổ chức không chấp nhận những ý tưởng là bộ phận của công trình nghiên cứu, đề tài NCKH hay luận án, khóa luận tốt nghiệp nào đó đã được công bố, hoặc đánh giá.
VI. Thời gian:
- Xét duyệt chọn ý tưởng vòng sơ khảo: Học sinh nộp hồ sơ dự thi (gồm Phiếu đăng ký và nội dung đề tài) tại Văn phòng Đoàn từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/9/2017.
- Từ ngày 25/9/2017 đến ngày 30/9/2017: Ban tổ chức xét duyệt và công bố các đề tài được chọn dự thi vòng chung khảo cấp trường. 
- Dự kiến tổ chức cuộc thi vòng chung khảo cấp trường vào ngày 03/12/2017.
- Trường tư vấn, xét duyệt và tuyển chọn đề tài dự thi cấp tỉnh.
VII. Cơ cấu giải thưởng:     Cơ cấu giải thưởng cuộc thi bao gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba, 3 giải khuyến khích.
      Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi Khoa học và Kỹ thuật của trường THPT Phan Chu Trinh năm học 2017 - 2018; đề nghị giáo viên chủ nhiệm các lớp, BCH các Chi đoàn phổ biến tuyên truyền rộng rãi trong học sinh, PHHS về cuộc thi, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được tham gia dự thi và xem đây là một trong những hoạt động trọng tâm của năm học 2017-2018.
Nơi nhận:                                                                                         KT HIỆU TRƯỞNG
- Ban giám hiệu;                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Đoàn TN;                                                                                       (Đã ký và đóng dấu)
- Công đoàn;                                                                                           
- GVCN; HS
- Website của trường;                                                                          Phan Văn Tùng        
- Lưu VT.                                    
 
Tác giả: PCT
Nguồn: phanchutrinhphuyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều