Thứ tư, 13/11/2019 - 18:34|
CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH

KẾ HOẠCH Thi thử THPT Quốc gia năm học 2018-2019

- Giúp học sinh tiếp cận với dạng đề thi theo cấu trúc của BGD-ĐT, xác định được những kiến thức cần phải ôn tập đáp ứng kì thi THPT quốc gia năm 2019.- Giúp học sinh làm quen với tâm lí, không khí, thời gian và lượng kiến thức từng môn.- Giúp học sinh đánh giá được khả năng hiện tại đối với các môn chuẩn bị thi trong kì thi THPT quốc gia năm 2019. Từ đó, học sinh có phương pháp học tập phù hợp, xác định được lượng kiến thức cần được bổ sung, kỹ năng cần rèn luyện cho bản thân.
SỞ GD & ĐT PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH
 
 Số: 43 /KH-PCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 Sông Cầu, ngày 25 tháng 3  năm 2019
 
 
KẾ HOẠCH
Thi thử THPT Quốc gia năm học 2018-2019
 
           Thực hiện kế hoạch chuyên môn năm học 2018 – 2019 của trường THPT Phan Chu Trinh;
Căn cứ vào tình hình thực tế, nhà trường xây dựng kế hoạch thi thử THPT Quốc gia năm học 2018-2019, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Giúp học sinh tiếp cận với dạng đề thi theo cấu trúc của BGD-ĐT, xác định được những kiến thức cần phải ôn tập đáp ứng kì thi THPT quốc gia năm 2019.
- Giúp học sinh làm quen với tâm lí, không khí, thời gian và lượng kiến thức từng môn.
- Giúp học sinh đánh giá được khả năng hiện tại đối với các môn chuẩn bị thi trong kì thi THPT quốc gia năm 2019. Từ đó, học sinh có phương pháp học tập phù hợp, xác định được lượng kiến thức cần được bổ sung, kỹ năng cần rèn luyện cho bản thân.
2. Yêu cầu: Tổ chức coi thi, chấm thi, dự thi nghiêm túc đúng Quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của nhà trường.
II. TỔ CHỨC THI
1. Môn thi: 09 môn.
- Bài thi bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.
- Bài thi tự chọn: Học sinh chọn 01 trong 02 bài thi tổ hợp: KHTN (Vật lí, Hóa học, Sinh học); KHXH (Lịch sử, Địa lí, GDCD).
2. Nội dung đề thi: 
- Nội dung, mức độ, cấu trúc, hình thức đề thi tương đương với đề thi minh họa của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 (nội dung thi nằm trong chương trình cả lớp 10, 11 và lớp 12 THPT). Tổ, nhóm chuyên môn thống nhất nội dung theo chuẩn kiến thức - kĩ năng và theo tiến độ giảng dạy thực tế của tổ chuyên môn.
- Tỷ lệ kiến thức lớp 10, 11 và lớp 12 trong đề thi: Dựa trên cơ sở đề minh họa kì thi THPT Quốc gia năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Lịch thi, hình thức và thời gian làm bài:
Ngày Buổi Bài thi Thời gian
làm bài
Giờ
phát
đề
Giờ bắt đầu
làm bài
Giờ
thu
bài
Thứ bảy
(27/4/2019)
CHIỀU Ngữ văn 120 phút 14 giờ 20 14 giờ 30 16 giờ 30
Chủ nhật
(28/4/2019)
 
SÁNG
 
Toán 90 phút  07 giờ 30 07 giờ 40 9 giờ 10
Tiếng Anh 60 phút   09 giờ 20 09 giờ 30 10 giờ 30
CHIỀU Bài thi KHTN Vật lí 50 phút   13 giờ 25 13 giờ 30 14 giờ 20
Hóa học 50 phút 14 giờ 35 14 giờ 40 15 giờ 30
Sinh học 50 phút 15 giờ 45 15 giờ 50 16 giờ 40
Bài thi KHXH Lịch sử 50 phút 13 giờ 25 13 giờ 30 14 giờ 20
Địa lí 50 phút 14 giờ 35 14 giờ 40 15 giờ 30
GDCD 50 phút 15 giờ 45 15 giờ 50 16 giờ 40

4. Một số quy định:
4.1. Đối với học sinh:
- Tích cực ôn tập, nghiêm túc thực hiện quy chế phòng thi.
- Học sinh có mặt đúng giờ: trước 30 phút so với giờ phát đề mỗi buổi thi. 
- Các môn thi dưới hình thức trắc nghiệm khách quan, học sinh mang bút chì mềm và tẩy để làm bài. Giấy thi do nhà trường chuẩn bị, học sinh mang theo giấy nháp.  Khi vào phòng thi, học sinh chỉ mang theo bút và đồ dùng học tập được phép mang vào phòng thi. Học sinh không được mang và sử dụng tài liệu dưới bất cứ hình thức nào.
- Kết quả bài thi sẽ được tính thêm vào 01 cột kiểm tra 15 phút ở học kì 2.
4.2. Đối với giáo viên: Thực hiện theo kế hoạch chung của nhà trường, thống nhất thực hiện nội dung ôn tập trong tổ chuyên môn.
- Giáo viên được phân công ra đề kiểm tra phải đảm bảo các yếu tố sau:
+ Theo đúng quy định cả về hình thức, mẫu mã, bố cục.
+ Nội dung đề thi phải đảm bảo chất lượng, chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng, khoa học, chính xác, chặt chẽ, rõ ràng, không sai sót. Lưu ý về:
Cấu trúc đề thi phải đảm bảo như cấu trúc đề thi minh hoạ THPT Quốc gia năm 2019.
Với đề trắc nghiệm: Ra 02 đề gốc, trộn thành 12 mã. Số lượng các câu hỏi bằng số câu hỏi trong đề thi THPT Quốc gia: Toán, Tiếng Anh gồm 50 câu; Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD gồm 40 câu.
Với đề tự luận (môn Ngữ văn): đề thi gồm 2 phần là Đọc hiểu và Làm văn
+ Thời gian nộp đề sau khi đã thẩm định: Chậm nhất là ngày 24/4/2019.
Chú ý: Khi nộp đề, nộp kèm theo đáp án, ma trận đề. Nhà trường sẽ không nhận đề thi nếu chưa có đầy đủ ma trận và đáp án kèm theo.
- Giáo viên được phân công phản biện: Cần đầu tư thời gian, trí tuệ để làm đề, đảm bảo đề chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng, khoa học, chính xác, chặt chẽ, rõ ràng, không sai sót
Giáo viên ra đề và phản biện phải chịu trách nhiệm trước nhà trường về tính bảo mật, độ chính xác của đề thi.
Về việc coi thi: Giám thị coi thi có mặt đúng giờ (Sáng 7h00; Chiều 13h00), không làm việc riêng, coi thi nghiêm túc để đảm bảo sự công bằng trong đánh giá học sinh và rèn luyện ý thức làm bài độc lập cho học sinh, giáo dục ý thức tự giác, trung thực trong thi cử.
Về việc chấm, trả bài: Giáo viên chấm bài phải chính xác, khách quan, có tinh thần trách nhiệm cao.
- Giáo viên giảng dạy tự bố trí thời gian để chữa bài rút kinh nghiệm về phương pháp làm bài cho học sinh.
- Giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh ôn tập, phổ biến kế hoạch thi, động viên học sinh thi đua làm bài nghiêm túc và đạt kết quả cao, thông báo lịch thi và kết quả thi đến phụ huynh học sinh của lớp.
4.3. Đối với tổ trưởng chuyên môn: 
+ Thống nhất trong tổ về nội dung ôn tập, cấu trúc, ma trận đề (căn cứ vào tiến độ giảng dạy thực tế của Tổ tính đến thời điểm tổ chức thi, hết tuần 31).
+ Phân công giáo viên ra đề, giáo viên phản biện, thẩm định đề thi, nộp đề thi và chịu trách nhiệm trước nhà trường về tính bảo mật, độ chính xác của đề thi.
 
Trên đây là kế hoạch thi thử THPT quốc gia năm học 2018-2019 của trường THPT Phan Chu Trinh, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ kế hoạch này chủ động triển khai cụ thể các nội dung đã đề ra. Quá trình triển khai nếu có vướng mắc cần báo cáo về Lãnh đạo trường để kịp thời giải quyết./.
 
Nơi nhận:                                                                               KT. HIỆU TRƯỞNG
- BGH.                                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- CĐ, ĐTN                                                                                (Đã ký và đóng dấu)
- Tổ trưởng CM                                                                       
- Lưu Văn thư       
- Website trường                                                                        Phan Văn Tùng
 
Tác giả: PCT
Nguồn: phanchutrinhphuyen.edu.vn
Bài tin liên quan