Thursday, 21/11/2019 - 19:56|
CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH

KẾ HOẠCH ÔN TẬP, KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 2016-2017

Căn cứ kế hoạch số 253/KH-SGDĐT, ngày 31 tháng 10 năm 2016 của SGD-ĐT Phú Yên về việc tổ chức Kiểm tra tập trung học kỳ I khối lớp 10; 11năm học 2016-2017; Căn cứ kế hoạch chuyên môn năm học 2016 – 2017 của trường THPT Phan Chu Trinh. Nhà trường xây dựng kế hoạch ôn tập, kiểm tra HK I năm học 2016-2017 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Thực hiện chủ trương đổi mới kiểm tra, đánh giá quá trình học tập của học sinh và chủ trương về quản lý điểm các bài kiểm tra định kỳ. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN   
   1) Tổ chức ôn tập, kiểm tra  Trường tổ chức kiểm tra tập trung:* Khối lớp 10:     05 môn Ngữ văn, GDCD, Tin học,  Toán, Tiếng Anh * Khối lớp 11:     05 môn Toán, Địa lý, Sinh học,  Ngữ văn, Tiếng Anh * Khối lớp 12:     03 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh      1.1 Giới hạn chương trình:  - Sử dụng bộ đề kiểm tra trên ngân hàng đề thi điện tử cấp tỉnh đối với 06 mônNgữ văn; GDCD; Tin học lớp10; Toán, Địa lý, Sinh học lớp 11.
- Nội dung đề kiểm tra thuộc chương trình HKI, tính đến thời điểm kiểm tra (hết tuần 17)
1.2. Thời gian ôn tập kiểm tra:  - Tuần 17 và 18 (từ 26/12/2016 đến 04/01/2017) sẽ thực hiện nội dung ôn tập (đảotiết) để ôn tập cho phù hợp với lịch thi. Đối với các môn có số tiết ôn tập nhiều hơn sốtiết dạy/tuần có thể tổ chức ôn tập sớm hơn, nhằm đảm bảo thực hiện đủ số tiết ôn tập trước khi kiểm tra. - Tổ trưởng CM căn cứ lịch kiểm tra tập trung của nhà trường để chỉ đạo dạy bù vàôn tập.
1.3. Đề cương ôn tập: Các tổ chuyên môn họp Tổ thống nhất chung đề cương. Đềcương phải cụ thể và có tính định hướng ôn tập cho học sinh.1.4. Hình thức đề kiểm tra:
Khối lớp 10: Các môn Toán, Ngữ văn, GDCD kiểm tra theo hình thức tự luận; môn Tiếng Anh kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm, môn Tin học kiểm tra theo hình thức trắcnghiệm kết hợp với tự luận (70% trắc nghiệm, 30% tự luận);
Khối lớp 11: Các môn Toán, Ngữ văn, Địa lý kiểm tra theo hình thức tự luận; mônSinh học và Tiếng Anh kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm....
Tác giả: PCT
Nguồn: phanchutrinhphuyen.edu.vn
Bài tin liên quan