Thursday, 21/11/2019 - 20:56|
CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH

KẾ HOẠCH ÔN TẬP, KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học 2016 – 2017

Thực hiện kế hoạch số 141/SGDĐT-KTKĐCLGD V/v hướng dẫn tổ chức kiểm tra tập trung học kỳ II khối lớp10; 11 và kế hoạch số 142/SGDĐT-KTKĐCLGD V/v hướng dẫn tổ chức thi khảo sát năng lực học sinh lớp 12 năm học 2016-2017 của SGD-ĐT Phú Yên; Căn cứ khung thời gian và kế hoạch năm học 2016-2017 của SGD-ĐT Phú Yên; Trường THPT Phan Chu Trinh xây dựng kế họach tổ chức ôn tập và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trong học kỳ II, năm học 2016 -2017 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Thực hiện chủ trương đổi mới kiểm tra, đánh giá quá trình học tập của học sinh và chủ trương về quản lý điểm các bài kiểm tra định kỳ.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
      1) Tổ chức ôn tập, kiểm tra:
            1.1.Kiểm tra tập trung :
            Khối lớp 10: Kiểm tra tập trung 06 môn gồm Lịch sử, GDCD, Địa lý (sử dụng bộ đề kiểm tra trên ngân hàng đề thi điện tử cấp tỉnh) và Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (Tổ chuyên môn ra đề).
            Khối lớp 11: Kiểm tra tập trung 06 môn gồm Vật lí, Hóa học, Sinh học (sử dụng bộ đề kiểm tra trên ngân hàng đề thi điện tử cấp tỉnh) và Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (Tổ chuyên môn ra đề).
            Khối lớp 12: Kiểm tra tập trung 03 môn gồm Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (Tổ chuyên môn ra đề).
            1.2. Giới hạn chương trình:
- Nội dung đề kiểm tra chủ yếu thuộc chương trình học kì II, tính đến hết tuần thứ 32 (đối với các môn thi tập trung) và tính đến hết tuần thứ 31(đối với các môn thi không tập trung)
      1.3. Ôn tập kiểm tra:
Đối với các môn thi tập trung, tổ chức ôn tập trong tuần 32 và 33 (từ ngày 24/4/2017 đến 03/5/2017) sẽ thực hiện nội dung ôn tập (đảo tiết) để ôn tập cho phù hợp với lịch thi. Riêng các môn có số tiết ôn tập nhiều hơn số tiết dạy/tuần, cần tổ chức ôn tập sớm hơn, nhằm đảm bảo thực hiện đủ số tiết ôn tập trước khi kiểm tra.
Đối với các môn thi không tập trung: giáo viên căn cứ tiết ôn tập trong PPCT và lịch kiểm tra HK II để ôn tập, dựa trên đề cương ôn tập của Tổ, giáo viên tự ra đề và tổ chức kiểm tra tại lớp trong tuần 32 và 33 (Từ ngày 24/4 đến ngày 03/5).
Tổ trưởng chuyên môn căn cứ lịch kiểm tra của nhà trường để chỉ đạo dạy bù và ôn tập.
      1.4. Đề cương ôn tập: Các tổ chuyên môn họp Tổ thống nhất chung đề cương. Đề cương phải cụ thể và có tính định hướng ôn tập cho học sinh. Riêng các môn Sở giáo dục ra đề nhà trường sẽ thông báo kịp thời khi có đề cương của Sở giáo dục gửi về.
      1.5. Hình thức đề kiểm tra:
      Khối lớp 10Các môn
Khối lớp 11Các mônVật lí, Sinh học
      Khối lớp 12: Môn Ngữ văn kiểm tra theo hình thức tự luận, các môn Toán, Tiếng Anh kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm.
Các môn còn lại do Tổ chuyên môn thống nhất đề cương và hình thức ra đề kiểm tra như học kỳ 1.
      1.6. Lịch kiểm tra tập trung: Tổ chức kiểm tra tập trung trong 03 ngày 04, 05 và 06/5/2017 (Tuần 33) và 02 ngày 10;11/5/2017 (Tuần 34).
- Lịch và thời gian làm bài kiểm tra như sau:
* Đợt 1 : Kiểm tra học kỳ 2
Ngày
kiểm tra
Buổi Khối lớp Môn Hình thức
kiểm tra
Thời gian làm bài Giờ
phát đề
Giờ bắt đầu
 làm bài
Giờ thu bài Ghi chú
04/5/2017
(Thứ năm)
 
Chiều
 
11
12
Ngữ văn Tự luận 90 phút 15 giờ 45 15 giờ 50 17 giờ 20  
05/5/2017
(Thứ sáu )
Sáng 10 Lịch sử Tự luận 45 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 8 giờ 15  
GDCD Tự luận 45 phút 8 giờ 55 9 giờ 00 9 giờ 45  
Tiếng Anh TL +TN 45 phút 10 giờ 00 10 giờ 05 10 giờ 50  
Chiều 11 Vật lí Trắc nghiệm 45 phút 13 giờ 25 13 giờ 30 14 giờ 15  
Hóa học TL +TN 45 phút 14 giờ 55 15 giờ 00 15 giờ 45