Căn cứ công văn số 659/SGDĐT-GDTrH, ngày 30/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020;   Trường THPT Phan Chu Trinh xây dựng ...