Wednesday, 13/11/2019 - 20:23|
CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH
 • Trần Hữu Lộc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Văn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0384340177
  • Email:
   locsongcau@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tân Long, Xuân Sơn Nam, Đồng Xuân, Phú Yên

 • Phan Văn Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0976166682
  • Email:
   pvtung.thpt.pctrinh@phuyen.edu.vn
 • Bùi Trọng Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0988197283
  • Email:
   buitrongvupct@gmail.com