Thứ tư, 13/11/2019 - 19:00|
CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH
 • Đào Mậu Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0986233455
  • Email:
   dmthang.thpt.vng@phuyen.edu.vn
 • Phan Văn Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0976166682
  • Email:
   pvtung.thpt.pctrinh@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Minh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0916040045
  • Email:
   tamanhchit@gmail.com
 • Bùi Trọng Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0988197283
  • Email:
   buitrongvupct@gmail.com